Mattina Italiana

Italiensk morgen – minimum 2 personer

Lørdag – Søndag fra kl. 10.00 – 12.00

Mandag – Fredag serveres en lettere udgave i Delien

@piccolodelirisskov